Speleologija

Pećina Rastuša

Pećina Rastuša se nalazi u selu Rastuša na istočnoj strani Hrnjinog brda, udaljena je 17 km od Teslića, 24 km od Prnjavora te 25 km od Doboja. Dužina istraženih kanala je 570 m, a za turistički obilazak urađeno je 450 m staze koja je osvijetljena. Klima pećine ne podliježe uticaju spoljašnje klime, tako da temperatura unutar pećine iznosi 13 stepeni tokom cijele godine. Unutrašnjost pećine je bogata pećinskim nakitom: stalaktitima, stalagmitima, salivima, draperijama i bigrenim kadama. Posebna atraktivnost se nalazi na zidovima pećine koji su pokriveni šarama poznatim pod imenom „Tigrova koža“ koja nastaje u kombinaciji kalcitnih naslaga i otopina minerala, ova pojava u Evropi se nalazi još samo u dvije pećine u Italiji i Francuskoj. Pećina Rastuša je arheološki lokalitet, a tokom istraživanja pronađeni su ostaci pračovjeka tipa Kremanjonac i Krapinac, te ostaci pleistocenog vuka i pećinskog medvjeda ( starost 20 000 godina ). U pećini su pronađeni ostaci dva praistorijska ognjišta, na jednom je vatra gorjela 150 godina, a na drugom čak 400 godina. Tokom 2008. godine u pećini Rastuša su boravili stručnjaci sa univerziteta Kembridž iz Velike Britanije koji su tokom istraživanja pronašli ostatke pećinskog lava i pećinskog nosoroga, što je nešto potpuno novo za prostor Republike Srpske, a i šire.

Pećina Rastušica


Ratušica je još jedna od pećina u opštini Teslić, i dio je kompleksa pećine Rastuše. Međutim, za razliku od Rastuše, pećina Rastušica još uvijek nije dovoljno istražena. Zbog njenog velikog turističkog i speleološkog potencijala, očekuje se da će joj se u budućnosti pridati više pažnje i da će sva prirodna blaga koja sadrži biti istražena.

Pećina u Bijelom Bučju

Pećina u Bijelom Bučju, naseljenom mjestu u blizini Teslića, nije još uvijek dovoljno istražena, o čemu možemo zaključiti s obzirom na to da još uvijek nema ime. Poput pećine Rastušice, i pećina u Bijelom Bučju ima veliki potencijal sa svojim prirodnim ljepotama. Očekujemo da će u budućnosti i pećina u Bijelom Bučju biti više istražena, i da će ovaj biser prirode biti izvučen iz mraka.

Očauš pećina

Pećina Očauš se nalazi na sjeverozapadnim obroncima planine Očauš, u selu Gornji Očauš opštine Teslić, udaljena oko 50 km od grada. Istražena dužina pećine je 512 metara, a ulaz se nalazi na visini od 973 mnv. Prilaz do ulaza je strm i prilično težak, pa zbog toga nije ni često posjećena. Očauška pećina je stručno istraživana i premjeravana nekoliko puta, ali nijednom u potpunosti. Prva istraživanja je vršila ekipa Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, 1971. godine. Nakon toga, u periodu od 1983. do 1987. godine, profesor geografije iz srednje škole u Tesliću, Čedomir Crnogorac, je u više navrata sa svojim učenicima posjećivao pećinu i vršio neka od mjerenja. Prva obimnija mjerenja i istraživanja je između 1997. i 1998. godine izvršilo Speleološko društvo “Pionir” iz Banjaluke.

Pogledajte još :

Krenite u šetnju po planinama u okolini Teslića i otkrijte zbog čega ih lokalno stanovništvo toliko voli.

Predstavljamo Vam bazu GPS trekova za uredjaje posebno prilagodjenu za planinare.
Mape su potpuno besplatne i mogu se slobodno koristiti!

Vjerski hramovi su značajno kulturno-istorijsko naslijeđe, te su jedan od najboljih načina da upoznate tradiciju, istoriju i kulturu jednog naroda.

Planine, bogomolje i pećine nisu jedine atrakcije koje Teslić može da ponudi. Pogledajte šta se još krije u prirodi u okolini opštine.