Korisne informacije

  • Važni brojevi
  • Prevoz
  • Parking
  • Mjenjačnice
  • Bankomati

Hitna pomoć: 124

Policija: 122

Vatrogasci: 123

Opština Teslić: 053/411-500

Pošta: 053/410-070

Turistička organizacija: 053/430-058

Hotel "Kardial": 053/421-200

Autobuska stanica: 053/430-611

Biblioteka "Danilo Kiš": 053/410-760

AMD Teslić: 053/433-776

Autobuska stanica Teslić:
+387 53 430 611

Taxi Teslić Nešo
+387 65 85 85 75

Taxi Teslić Bugi
+387 65 534 384

Info centar: +387 53 433 613

Mjenjačnica

Ul. Svetog Save bb 
Žuta zgrada kod destilacijske kapije
065/584-136

Pavlović International Bank
Karađorđeva 6
080 050 213

Addiko Bank
Svetog Save
070 340 440

Reiffeisen Bank
Karađorđeva bb
081 929 292

Sberbank a.d. Banja Luka
Agencija, Svetog Save 30a
053 411 370